A Miró Languages t’oferim cursos especialment dissenyats per obtenir la certificació d’anglès B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER). L’acreditació del nivell B1 de la llengua estrangera es imprescindible per acreditar qualsevol títol de Grau o bé per l’admissió en estudis de Màster Universitari.

La metodologia dels cursos d’anglès B1 es basa en classes molt dinàmiques en les quals es treballen totes les competències (speaking, listening, reading i writing) amb grups reduïts. És per això que et recomanem que reservis la teva plaça tan aviat com sigui possible i d’aquesta manera poder gaudir de tots els nostres avantatges.

Competències adquirides en el curs d’anglès B1

Al completar el curs d’anglès B1 els alumnes estan capacitats per a:

  • Comprendre una àmplia varietat de texts extensos i amb cert nivell d’exigència
  • Expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per trobar l’expressió adequada
  • Fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals
  • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

Beneficis d’obtenir el nivell d’anglès B1

Els alumnes que superin el curs d’anglès B1 tindran el nivell òptim per presentar-se a les Proves de certificació d’anglès B1. L’obtenció de la qual aporta certs avantatges:

  • La certificació d’anglès B1 no caduca, acredita el nivell d’anglès de forma permanent, sense haver d’accedir a noves avaluacions, la qual cosa suposa un gran avantatge en comparació a altres certificats amb el TOEIC.
  • Acredita el nivell d’anglès a CV professionals. Cada vegada més, els departaments de RRHH de grans empreses, a l’hora de fer les proves de selecció de personal, sol·liciten un determinat nivell d’anglès acreditat per una entitat certificadora independent
  • La certificació de nivell B1 d’una llengua estrangera és obligatòria per a estudiants universitaris i estudiants de màster, que per poder finalitzar els seus estudis requereixen acreditar aquest nivell, així com per a determinades oposicions.

Tipologia de classes i preus