Aconsegueix el títol del nivell C1 d’anglès gràcies als nostres cursos de preparació. La titulació de CAE correspon a alumnes amb un domini eficaç de la llengua i capaç d’expressar-se de forma fluïda en diferents àmbits: socials, acadèmics i professionals. Fes una ullada a les equivalències aquí: Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER).

Els cursos d’anglès C1 en Formació Miró es formen a través de classes dinàmiques i interactives en què l’alumne s’arriba a expressar de manera fluida i espontània.

 

Competències adquirides en el curs d’anglès C1

Al completar el curs d’anglès C1 els alumnes estan capacitats per a:

  • Comprendre textos complexos amb un alt grau d’exigència. Ús correcte dels mecanismes d’organització i cohesió del text.
  • Expressar-se se esforços i de forma fluïda i natural amb parlants natius, sense cap dificultat per trobar la forma idònea de comunicació oral.
  • Fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics, professionals i fins i tot, de caràcter tècnic, tant sobre temes concrets com abstractes.
  • Produir textos clars, ben estructurats i mostrant el propi punt de vista sobre temes complexos.
  • Domini operatiu eficaç.

 

Beneficis d’obtenir el nivell d’anglès C1

Superar el curs d’anglès C1 significa que s’ha aconseguit el nivell per a presentar-se a les proves que el certifiquen. La superació de les mateixes suposa els següents avantatges:

  • La certificació d’anglès C1 no caduca, acredita el nivell d’anglès de forma permanent, sense haver d’accedir a noves avaluacions, cosa que suposa un gran avantatge.
  • Acredita el nivell d’anglès en CV professionals. Cada vegada més, els departaments de RRHH de grans empreses, a l’hora de fer les proves de selecció de personal, sol·liciten un determinat nivell d’anglès acreditat per una Entitat Certificadora independent.
  • La certificació de nivell C1 correspon a l’acreditació d’un grau de domini opeartiu eficaç de l’idioma. Demostra que l’anglès pot ser utilitzat de manera escrita i oral de manera efectiva i flexible amb fins laborals o acadèmics.

 

Tipologia de cursos i preus