Des de Miró Languages t’oferim classes d’alemany a Lleida perquè t’endinsis en aquest idioma. Els grups són de pocs alumnes per optimitzar l’aprenentatge i oferir una millor evolució. Per a persones amb un nivell més avançat les classes particulars són la millor opció per treballar la conversa i millorar la gramàtica.

Nivells que preparem. Quin nivell d’alemany tens?

Elemental: permet utilitzar expressions quotidianes i frases bàsiques, presentar-se a si mateix i a altres persones, formular i respondre preguntes d’informació personal.
Pre-intermig: permet entendre expressions d’ús freqüent, comunicar-se en situacions simples i quotidianes i descriure senzillament els seus antecedents. L’examen que certifica aquest nivell és el Start Deutsch 1 (Goethe Institut)
Intermig: permet entendre el principal d’una conversa clara y com reaccionar davant de situacions que puguin sorgir al viatjar a una zona en la qual es parli l’idioma. L’examen que certifica aquest nivell és el Goethe B1.
Intermig-alt: permet entendre la idea principal d’un text complex, tenir converses tècniques i interactuar amb fluïdesa i espontaneïtat. L’examen que certifica aquest nivell és el Goethe B2.
Avançat.: permet comprendre textos complexos i expressar-se sense rebuscar massa les paraules. Possibilita utilitzar l’idioma de manera flexible i efectiva amb fins socials, acadèmics i professionals. L’examen que certifica aquest nivell és el Goethe C1.
Superior.: permet comprendre amb facilitat gairebé tot el que se sent i llegeix, expressar-se de forma espontània, amb gran fluïdesa i exactitud, aportant diferents matisos fins i tot en les situacions més complexes. L’examen que certifica aquest nivell és el Goethe C2.

Tipologia de cursos d’alemany. Com et vols preparar?

Grups regulars

Classes en grups de nois i noies fins un màxim de 5 alumnes per professor.

  • Grups reduïts i homogenis
  • Immersió total en alemany

Classes particulars

Les classes particulars són molt adequades per a urgències o per alumnes amb necessitats formatives molt concretes o amb poca disponibilitat horària.

  • Classes a mida
  • Horaris personalitzats

Crea el teu grup

Si els horaris dels grups que tenim no s’adapten a les teves necessitats, en podeu crear un grup adaptat a tu. Només cal un mínim de 3 alumnes.

  • Grups a mida
  • Horaris personalitzats