Des de Miró Languages ​​t’oferim classes d’Italià Lleida perquè t’endinses en l’idioma. Els grups són de pocs alumnes per optimitzar l’aprenentatge i oferir una millor evolució. Per persones amb un nivell més avançat les classes particulars són la millor opció per treballar la conversa i millorar la gramàtica.

 

Nivells que preparem

Principiant: amb aquest nivell d’italià el candidat o candidata demostra comprendre expressions simples i familiars. A més estarà capacitat per tenir un grau d’integració lingüística en contextos simples amb l’ajuda de l’interlocutor.
Elemental: amb aquest nivell d’italià, el candidat o candidata demostra conèixer les principals estructures de la llengua i de ser capaç d’afrontar, lingüísticament, situacions elementals de la vida quotidiana.
Intermig: amb aquest nivell d’italià, el candidat o la candidata, demostra la capacitat de formar part activa en converses de la vida de tots els dies, de comprendre textos de caràcter general i d’expressar per escrit els seus arguments generals

Post-intermig 1: amb aquest nivell d’italià, el candidat demostra que pot participar de manera activa en les converses de la vida quotidiana, comprendre textos generals amb antecedents econòmics i expressar-se per escrit sobre temes amb un context econòmic general
Post-intermig 2: amb aquest nivell d’idioma italià, el candidat o candidata demostra ser capaç d’interactuar, de manera oral i escrita, en el context italià, sobre temes de complexitat ordinària que li són familiars.
Avançat: amb aquest nivell d’idioma italià, el candidat o candidata demostra haver adquirit coneixements a un nivell avançat, així com estar familiaritzat amb la cultura econòmica / comercial / financera bàsica d’Itàlia i haver adquirit el vocabulari corresponent per comunicar-se verbalment i per escrit en realitat.

Consulta les dates i dades d’exàmens de la Academia di Lingua Italiana

Tipologia de curs

Grups regulars

Classes en grups d’homes i dones fins a un màxim de 5 alumnes per professor.

  • Grups reduïts i homogenis
  • Immersió total en italià

Classes particulars

Les classes particulars són molt adequades per a urgències o per alumnes amb necessitats formatives molt concretes o amb poca disponibilitat horària.

  • Classes a mida
  • Horaris personalitzats

Crea el teu grup

Si els horaris dels grups que tenim no s’adapten a les teves necessitats, en pots crear un adaptat a tu. Només cal un mínim de 3 alumnes.

  • Grups a mida
  • Horaris personalitzats