Els cursos d’italià a Miró Languages estan adaptats a les necessitats dels alumnes. Estan pensats per grups reduïts i de tots els nivells, tant si t’estàs iniciant en l’idioma com si necessites un nivell avançat. Els grups són de menys de 7 alumnes per facilitar la interacció i l’aprenentatge. Les classes s’estructuren de manera amena amb especial èmfasi a la conversa.

NIVELLS QUE PREPAREM, QUIN NIVELL D’ITALIÀ TENS?

Principiante.
Elementare. L’examen que certifica aquest nivell és el CELI 1.
Intermedio. L’examen que certifica aquest nivell és el CELI 2.
Post-intermedio. L’examen que certifica aquest nivell és el CELI 3.
Avanzado. L’examen que certifica aquest nivell és el CELI 4.

TIPOLOGIA DE CURSOS D’ITALIÀ, COM ET VOLS PREPARAR?

CURSOS D’ITALIÀ PER A NENS I NENES