El nostre OBJECTIU PRINCIPAL és oferir una formació adequada a la demanda de la nostra societat per tal que els alumnes puguin tenir una inserció en el món laboral ràpida i gratificant.

  • Disposar d’una organització capaç de garantir el compliment de les seves responsabilitats tant organitzadores com de servei.
  • Analitzar tots els riscos que es poden generar per les parts interessades que són pertinents al sistema de gestió de la qualitat.
  • Mantenir i augmentar el nivell de coneixements i formació dels seus treballadors per a poder oferir un servei eficient.
  • Ens comprometem amb la millora dels nostres productes i serveis.
  • Compromís de millorar contínuament l’eficàcia i complir amb els requisits del Sistema de Qualitat.
  • Actualització periòdica de la Política de Qualitat, donar resposta a les possibles modificacions i mantenir el control i anàlisis d’aquestes.
  • Complir amb els requisits legals i reglamentaris així com amb les expectatives dels clients.