A Miró Languages t’oferim cursos a Lleida especialment dissenyats per obtenir la certificació d’anglès B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER). L’acreditació del nivell B1 de la llengua estrangera és imprescindible per acreditar qualsevol títol de Grau o bé per l’admissió en estudis de Màster Universitari. L’examen oficial de Cambridge que acredita aquest nivell és el Preliminary (PET)

La metodologia dels cursos d’anglès B1 es basa en classes molt dinàmiques en les quals es treballen totes les competències (speaking, listening, reading i writing) amb grups reduïts. És per això que et recomanem que reservis la teva plaça tan aviat com sigui possible i d’aquesta manera poder gaudir de tots els nostres avantatges.

Preparació intensiva d'estiu per a exàmens de Cambridge

Aquest estiu tindràs l’oportunitat d’aprofitar el temps per preparar-te per certificar el teu nivell d’anglès.

Més informació aquí

Competències adquirides en el curs d’anglès B1

A la finalització del curs d’anglès B1 els alumnes seran capaços de:

  • Comprendre una àmplia varietat de texts extensos i amb cert nivell d’exigència
  • Expressar-se i comprendre frases d’ús diari i freqüent a nivell de tasques rutinàries, informació personal i familiar, feina, geografia local, etc.
  • Fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals
  • Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

Beneficis d’obtenir el nivell d’anglès B1

Els alumnes que superin el curs d’anglès B1 tindran el nivell òptim per a presentar-se a les proves de certificació d’anglès B1. L’obtenció de de la qual aporta certs avantatges:

  • La certificació d’anglès B1 no caduca, acredita el nivell d’anglès de forma permanent, sense haver d’accedir a noves avaluacions, cosa que suposa un gran avantatge en comparació a altres certificats amb el TOEIC.
  • Acredita el nivell d’anglès en CV professionals. Cada vegada més, els departaments de RRHH de grans empreses, a l’hora de fer les proves de selecció de personal, sol·liciten un determinat nivell d’anglès acreditat per una Entitat Certificadora independent
  • La certificació de nivell B1 d’una llengua estrangera és obligatòria per a estudiants universitaris i estudiants de màster, que per a poder finalitzar els seus estudis requereixen acreditar aquest nivell, així com per a determinades oposicions.

Metodologia