Classes de Castellà com a llengua estrangera per a persones que acaben d’arribar al pais. Professors titulats qualificats i preparació d’exàmens oficials. Spanish lessons for people that have just arrived in the country. Qualified teachers and specific preparation for official exams.

NIVELLS QUE PREPAREM, QUIN NIVELL CASTELLÀ TENS?

Accés. L’examen que certifica aquest nivell és el DELE A1.
Plataforma. L’examen que certifica aquest nivell és el DELE A2.
Umbmral. L’examen que certifica aquest nivell és el DELE B1.
Avançat. L’examen que certifica aquest nivell és el DELE B2.
Domini operatiu eficaç. L’examen que certifica aquest nivell és el DELE C1.
Mestratge. L’examen que certifica aquest nivell és el DELE C2.
*Consulta les convocatòries oficials d’exàmens DELE.

TIPOLOGIA DE CURSOS DE CASTELLÀ, COM ET VOLS PREPARAR?