A Miró Languages oferim preparació a Lleida per a els exàmens internacionals de Cambridge.

No tens clar de què es tracten aquests exàmens? Aquí t’ho informem.

Els exàmens internacionals suposen una eina de reconeixement internacional per acreditar el nivell d’idioma. Els títols de la Universitat de Cambridge estan considerats com l’evidència més sòlida i fiable del nivell d’anglès. El gran avantatge dels exàmens de Cambridge és que un cop obtinguts, els exàmens són reconeguts de per vida.

Els exàmens de Cambridge s’imparteixen a través del British Council de cada país en tres convocatòries a nivell mundial: març, juny i desembre. 

Avantatges de realitzar un examen internacional

Entre altres coses, haver aprovat un examen internacional et permetrà:

  • Poder realitzar un grau, un postgrau, o un màster en universitats a l’estranger.
  • Accedir a una beca Erasmus
  • Impulsar el teu currículum per diferenciar-te en un procés de selecció de treball
  • Promocionar-en la teva pròpia empresa millorant la teva situació laboral
  • Treballar o fer pràctiques a l’estranger
  • Si ets professor, et proporciona un certificat oficial d’anglès per treballar a primària o secundària.

Exàmens i nivells

Mesura les fortaleses i debilitats en l’ús de l’anglès a nivell bàsic, tant escrit com parlat. Acredita la capacitat per comunicar-se en anglès en situacions senzilles havent assolit una bona base en l’aprenentatge.
  • Preliminary (PET) – Nivell B1
Demostra la dominació dels aspectes fonamentals de l’anglès i la poseción de les destreses lingüístiques necessàries per a un ús quotidià.
Demostra la possessió de les destreses lingüístiques necessàries per viure i treballar de manera independent en un país angloparlant, així com, per a estudiar cursos impartits en anglès.
És la prova d’un elevat rendiment en l’aprenentatge de l’anglès. La preparació per a ajuda a obtenir les destreses lingüístiques necessàries per desenvolupar-se al màxim en l’estudi, a la feina i la residir en països angloparlants.
Demostra la dominació de l’anglès a un nivell excepcional. Prova que la comunicació és fluïda i que es posseeix la complexitat d’un parlant d’anglès altament capacitat. Preparar l’examen i aprovar-implica posseir el nivell d’anglès necessari per estudiar o treballar en un entorn professional o acadèmic de molt alt rang, per exemple, en programes de postgrau o de doctorat.
És un conjunt de tres certificacions d’anglès orientada per al món dels negocis internacionals.Et permeten treballar a l’estranger, amb organitzacions internacionals en el teu propi país o estudiar temes de negocis impartits en anglès.